Peeteli toetab lapsi, VBH toetab Peetelit

PEETELI TOETAB LAPSI, VBH TOETAB PEETELIT

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus on pakkunud alates 1997. aastast vähekindlustatud peredes ja ebasoodsas kasvukeskkonnas elavatele lastele ja noortele toetust hariduse omandamisel.

Esmaspäevast laupäevani avatud päevakeskuses pakutakse lastele igapäevaselt sooja toitu ning abi koolitarvete, riiete ja jalanõude muretsemisel, võimalus on kasutada dušši ja pesumasinat. Aitamaks suuremate õpiraskustega noori, töötab keskuses kaks õpetajat. Võimaluse korral käiakse lastega tasuta ujumas, teatris, uisutamas, kanuu-, kajaki- ja rabamatkadel, korraldatakse väljasõite ning erinevaid noorteüritusi sh ka suve- ja talvelaagreid. 13 noort vähekindlustatud peredest saavad õpingute jätkamiseks keskusest stipendiumi, igakuiselt tasutakse ligi 5 lapse lasteaiatasu. Päevakeskuse, õpilaskodu ja õppetoetuse kaudu saab iga kuu kokku regulaarset toetust üle 50 lapse ja noore. Lisaks sellele jagatakse koostöös erinevate toetajatega vähekindlustatud peredele toiduabina umbes 4000 toidupakki aastas.peeteli

VBH suhtub Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse pühendunud tegevusse suure poolehoiu ja tähelepanuga, sest lapsed on meie kõigi ühine tulevik. Et Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse tegevus lastega toetub vabatahtlikele annetustele ja toetustele, siis tundub aus ja südamelähedane annetada selleaastane jõulukingi ja –kaardiraha just sellise ürituse abistamiseks. Kutsume ka kõiki lugejaid meiega ühinema ning soovitavalt mitte ainult jõulude ajal, vaid mõtlema neile ka aastaringselt.

Peeteli keskuse tegevuse kohta on võimalik saada lisainformatsiooni keskuse kodulehelt

http://www.peeteli.com/sotskeskus/

Meediakajastused:

http://opleht.ee/12187-lapsed-kes-elavad-kirikus/

http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-anavalapsest-firmajuhiks-lugu-alekseist-ja-neist-kes-teda-aitasid.d?id=65923598

http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/tanavalapsed-ehitasid-endale-kiriku-ja-kodu.d?id=68113809