Wilka peavõtmesüsteem

Wilka peavõtmesüsteem on spetsiaalne sulgurite ja võtmete süsteem, mis võimaldab avada ühe võtmega hoone kõiki või osa ruume. Iga kasutaja saab oma võtmega ligipääsu vaid nendele ruumidele, millele omanik talle juurdepääsu on andnud.
Ühte süsteemi on võimalik panna erinevat liiki sulgurid: silindersüdamikud, ühe- ja kahepoolsed südamikud, elektroonilised südamikud, tabalukud, pindlukud ja mööblilukud.

Süsteemide põhiliigid:

Kesklukusüsteem on juurdepääsusüsteem, milles:
– peavõti avab kõik süsteemi uksed ja annab ligipääsu kõigile objekti ruumidele. Seda kasutatakse tavaliselt ka avarii- või evakuatsioonivõtmena.
– rühmavõti avab madalama kategooria ruumide uksed ning annab juurdepääsu üksnes osadele ruumidele. 
– individuaalne võti avab üksnes kõige madalama kategooria ruumid, näiteks konkreetse tööruumi.
Kesklukusüsteeme kasutatakse harilikult büroodes, hotellides, ühiskondlikel objektidel ja energeetikas.

Kesksüdamikusüsteem on juurdepääsu ohjamise süsteem, milles individuaalne võti avab kesksüdamiku ehk nn “ühised uksed” – sissepääsu hoonesse, keldrisse või prügimajja. Individuaalselt on aga sel juurdepääs üksnes “individuaalsetele ruumidele” nagu korter, garaaž või kelder. Kesksüdamikusüsteeme kasutatakse harilikult mitmepereelamutes ja korteriühistutes.
Mehhatroonilise E804-tüüpi kesksüdamikuga kesklukusüsteem on süsteem, milles:
– peavõti avab kõik süsteemi uksed;
– rühmavõti avab madalama kategooria ruumide uksed;
– individuaalne võti avab üksnes kõige madalama kategooria ruumide uksed. Kesksüdamikku saab avada kõigi süsteemis toimivate võtmetega. Sellisel juhul on E804-tüüpi südamik paigaldatud välisukse sisse.
E804 südamiku kasutamine välisukses võimaldab objekti haldajal:
– määrata kindlaks päevad ja kellaajad, millal individuaalsetel kasutajatel on ligipääs objektile;
– pidada arvestust kasutajate sisenemise ja väljumise üle (südamikul on olemas sündmuste mälu);
– võtta kasutajalt ligipääs ära südamiku ümberprogrammeerimisega (näiteks võtme kaotamise korral)
Kesksüdamikusüsteemi kasutatakse harilikult büroodes ja ühiskondlikes asutustes.

Peavõtmesüsteemide eelised ja kasud:
– Õiguskaitse
Süsteemivõtmeid toodab üksnes Wilka ja võtmed on kaitstud volitamata tootmise eest, sest võtmetele on paigutatud patendiga kaitstud turvaelemendid.
– Võtmete kontrollitud paljundamine
Lisavõtmete paljundamine toimub iga kord turvakaardi alusel Wilkas. See kaitseb võtmete volitamata järeltegemise eest.
– Tunnistused
Kogu süsteem või  selle osad (nt välisukse südamik) valmistatakse südamike baasil, millel on standardile EN1303 ja DIN 18252 vastavad kõrgema klassi tunnistused.
– Paindlikkus
Võimalus süsteemi või selle osa laiendada ja ümber kodeerida (nt võtme kaotuse puhul või juurdeehituse puhul)
– Mugavus, säästlikkus ja lihtsus
Üks võti asendab mitut, tosinat või mitukümmet seni kasutusel olnud võtit. Seeläbi piirdub toimivate võtmete arv vajaliku miinimumiga, mis hõlbustab objektisisest liikumist ja välistab varuvõtmete hoidmise vajaduse.
– Ligipääsu ja tööaja kontroll
Võtmetel on halduri määratud ligipääsud, seetõttu on kasutaja ligipääsutase kohandatud vastavalt tema vajadustele. Lisaks võimaldab süsteemis kasutatav mehhatrooniline silindersüdamik E804 ohjata ruumile ligipääsu teatud päevadel ja kellaaegadell. Südamikul on sündmuste mälu, mis võimaldab taasesitada sisenemiste ja väljumiste ajalugu (nt pidada tööaja arvestust)
– Ohutus
Peavõti võimaldab hädaolukordades (nt tulekahju, evakueerimisvajadus) kiiret ligipääsu kõigile ruumidele.
– Universaalsus
Süsteemi saab kohandada iga haldaja vastavalt üksikute kasutajate individuaalsetele vajadustele.
– Mitmekülgsus
Ühe süsteemi raames saavad koos töötada erinevad sulgurite liigid: silindersüdmikud, ühe- ja kahepoolsed südamikud, elektroonilised südamikud, tabalukud, pindlukud ja mööblilukud. See võimaldab kasutada neid süsteeme erinevat laadi objektidel alates ühe-ja mitmepereelamutest ning hotellidest lõpetades ettevõtete ja ühiskondlike hoonetega.