fbpx

Meie väärtused eristavad meid teistest

MISSIOON

Meie missiooniks on aidata oma tegevusega kliente, et nad saaksid pühenduda oma põhitegevusele.

VISIOON

Meie visioon on olla vajalik tarnija meie klientidele ja parim tööandja oma töötajatele.

MEIE TÄHTSAIM EESMÄRK

VBH tähtsaim eesmärk on olla turuliider või vähemalt teine kõikides valdkondades, milles tegutseme.


MEIE PÕHIVÄÄRTUSED


AUSUS

Ära väljasta valeinfot ega moonuta tahtlikult klientidele, tarnijatele ja kolleegidele antavat infot. Ära valeta, ära varasta ja käitu vastavalt seadusetele.

POSITIIVSUS

Tegutse ja leia lahendusi. Ole abivalmis, salliv, andestav ja tolerantne. Kriitika peab olema konstruktiivne ja eesmärgiga muuta asju paremaks. Ära rabele.

USALDUSVÄÄRSUS

Ole lojaalne. Pea kinni kokkulepetest. Ole viisakas. Ole sihikindel. Austa konfidentsiaalsust.

JULGUS

Ära karda otsustada ja tegutseda. Julge vastutada ja tunnistada. Ära karda eksida. Ära karda oma arvamust avaldada.

ARENG

Individuaalne areng on iga töötaja kohustus, eesmärgiga muuta VBH paremaks ettevõtteks nii meie klientidele kui ka töötajatele. Iga töötaja areng on aluseks ettevõtte arengule.

AUSTUS

Ole hea kuulaja, julgusta teisi olema eriarvamusel ja ole valmis eriarvamust kuulama. Märka ja tunnusta teiste saavutusi. Ära oma eelarvamusi teise isikuomaduste ja kavatsuste suhtes. Hinda üksikisiku väärikust ja väärtust.

KÕRGE TÄIDEVIIMISE KULTUUR

Alusta ja vii ellu kokkulepitud otsused ja tööd!