PVAc-liimid

Kuni eelmise sajandi 50-ndateni olid kasutada vaid veebaasil liimid ehk nn kondiliimid. Polümeerkeemia tekkimisel asendati suur osa kondiliime polüvinüülatsetaadil dispersioonliimidega – PVAc-dega. Puiduliimi sünonüümse PVA-liimi erinevad modifikatsioonid sobivad enamusteks puidu ja kombineeritud puidu liimimistöödeks. Standardi EN 204 järgi jagunevad PVAc liimid nelja niiskuskindlusklassi: D1, D2, D3 ja D4.

PVAc D4 on EN 204 standardi kõrgeima niiskuskindlusega liimiklassi liimid, mida VBH liimiportfell sisaldab kasutamiseks erinevate otstarvete jaoks: kantli (akna-uste lengi-raami toorik) tootmiseks (liimide vastavus ka EN 14257) ja liimpuidu valmistamiseks, sõrmjätkamiseks, montaažiks, tüübeldamiseks (vaata ka tüübliliime) ja muudeks kõrget niiskuskindlust vajavatele liimimistele. D4 niiskuskindlustasemega liimide põhiliseks kasutuskohaks on ilmastikuga otseselt kokku puutuvate liimliidetega toodete valmistamine.
Meie tootevalikus on põhiliselt ühekomponentsed D4 liimid, mis on erinevatel liimitootjatel läbi teinud tubli arengu ja nii mõnegi omaduse kohapealt on soovitavamate parameetritega kui kahekomponentsed.

VBH müüdavate D4-liimide põhinäitajate vahemikud:
– pH: 2,5…3,5
– viskoossus: 3 500…9 000 mPas
– tahkis: 47…51%
Liimid sobivad nii külm- kui kuumpressiga töötlemiseks. Erinevate D4-formulatsioonide puhul on hoolt kantud, et kõrgsageduspressiga pressimine ei kutsu esile liimivuugi värvuse muutust.

 

PVAc D3 liimide, mis on väiksema niiskuskindlusega kui väliskasutuseks mõeldud D4, sobivateks kasutuskohtadeks on siseruumide niiskuskoormuse keskkonnas asuvate liimliidete valmistamine ja viimistletava spooniga pealistamised. Kuna valmistatavate sisemööbli- ja puittoodete seas on paljudel vannitubades, köökides ja mujal kõrgema niiskusega ja kondensaadiga kohtades kokkupuutuvad esemed, on D3-tasemega PVA-liim enamikel tootjatel universaalselt kasutusel.
Meie tootevalikus on erinevateks D3-taseme liimimistöödeks formuleeritud PVA-liimid, millega valmistatakse kantlit, liimpuitu ka parketti, teostatakse tasapinnalist lamineerimist ja montaaži, spoonitakse. D3 liimid on kasutusel veel sõrmjätkamisel, kombineeritud puidust paneelide ja treppide valmistamisel.

D3-liimide põhinäitajate vahemikud:
– pH: 2,7…3,3
– viskoossus: 9 000…18 000 mPas
– tahkis: 47…58%
Liimid sobivad nii külm- kui kuumpressiga töötamiseks. Erinevate D3-liimide puhul on hoolt kantud, et kõrgsageduspressiga pressimine ei kutsu esile liimivuugi värvuse muutust.

PVAc D2 liimide niiskuskindluse tase on väike, aga erinevad D2 formulatsioonid võimaldavad sobivaid omadusi sisekasutuseks mõeldud puidu ja puidulaadsete materjalide liimliitmiseks. Sobivate omaduste hulka kuuluvad lühem pressi- ja puhveraeg järeltöötlusteks vajaliku kõvenemiseni, kõrgem pH-tase, mis ei põhjusta puidu eritistega kokkupuutel ja kõrgetel pressitemperatuuridel värvimuutusi.
D2-liimidega valmistatakse sisekasutuse puitpaneele ja vaheseinte elemente, liimkilpi mööbli tarvis, seda kasutatakse ka parketi, laudparketi ja erinevate puit- ja dekoorpaneelide paigaldusel. D2-liimide hulgas on ka tisleritele eritöödeks vajalike omadustega liimid, mille abil saab erikujusid spoonida või monteerida vineerelemente. Hiljem vesivärvide-lakkidega viimistletavaid pindu soovitame spoonida d3-liimidega.