Tulekindlad aknad-uksed

Turvalisus on tänapäevaste ehitiste juures üks peamisi märksõnu. Lähtudes kehtivatest normidest ehitise asukohale, funktsionaalsusele ja arhitektuurile, tuleb teatud hoone osad eraldada tulekindlate uste, akende või vaheseintega. Juba hoonete projekteerimisel tuleb lähtuda võimalustest:
– hoida ära tule levik
– piirata tule ja suitsu levikut hoone teistesse osadesse
– piirata tule levikut kõrvalasuvatele ehitistele
– vähendada kuumuse levikut, võimaldamaks inimeste evakueerumist hoonest
– võimaldada ligipääs päästemeeskondadele

Aluprofi tootevalik sisaldab erinevaid tuletõkke süsteeme ja lahendusi hoonete maksimaalseks kaitseks tulekahju korral. Aluprofi profiilisüsteeme on lihtne ühildada ehk uksed, fassaadisüsteemid ja lükandid on võimalik lihtsalt üheks turvaliseks tervikuks ühendada.

Täna valikus olevate tuletõkke süsteemide näiteid:

– MB-60 EI sise- ja välisuksed ning vaheseinad – tulekindluse klass EI-15, EI-30
– MB-78 EI sise- ja välisuksed ning vaheseinad – tulekindluse klass vastavalt EI-15 kuni EI-90
– MB-78 EI DPA automaatsed lükanduksed – tulekindluse klass vastavalt kuni EI-30
– MB-118 EI kinnised vaheseinad – tulekindluse klass vastavalt kuni EI-120
– MB-SR50N fassaadid erinevate lahendustena – tulekindluse klass fassaadidel kuni EI-60 ja katustel REI-30/RE-30
– MB-45D suitsutõkke uksed ja aknad

 

Loe ka artikleid:
” Aluprof ja turvalisus”
” Aluprof tuletõkkesüsteem MB-118EI – võida väärtuslikku aega”
“Aluprofi aknasüsteem MB-79N sooja- ja helikindlus uuel tasemel”