Aluprof ja turvalisus

ALUPROF JA TURVALISUS
Tänapäeval on turvalisus üks peamiseid märksõnasid enamikes valdkondades.

Tänapäeval on turvalisus üks peamiseid märksõnasid enamikes valdkondades.Lähtudes seadustest ja normidest ehitiste asukohale, arhitektuurile ja funktsionaalsusele tuleb teatud osa hoonest alati eraldada tulekindlate uste, akende, fassaadide ja vaheseintega. Hooned ja ehitised peavad olema projekteeritud nii, et tulekahju korral:

 • hoida ära tule levik
 • piirata tule ja suitsu levikut hoone teistesse osadesse
 • piirata tule levikut kõrvalasuvatele ehitistele
 • vähendada kuumuse levikut, et võimaldada hoone asukatel evakueeruda
 • võimaldada päästemeeskondadele ligipääs.

Lai valik Aluprofi süsteeme võimaldab pakkuda lahendusi hoonete ja ehitiste erinevate osade eraldamiseks. Seega hoiavad need süsteemid tulekahju korral evakuatsiooniteed maksimaalse aja turvaliselt vabana.
Näiteks täna valikus olevatest profiilisüsteemidest:

 • MB-60 EI sise-ja välisuksed ning vaheseinad. Tulekindluse klass vastavalt EI-15, EI-30
 • MB-78 EI sise-ja välisuksed ning vaheseinad. Tulekindluse klass vastavalt EI-15 kuni EI-90
 • MB-78 EI DPA automaatsed lükanduksed. Tulekindluse klass vastavalt kuni EI-30
 • MB-118 EI kinnised vaheseinad. Tulekindluse klass vastavalt kuni EI-120
 • MB-SR50N fassaadid erinevate lahendustena. Tulekinlduse klass vastavalt fassaadidel kuni EI-60 ja katustel REI-30 / RE-30
 • MB-45D suitsutõkke uksed ja aknad.

Antud profiilisüsteemide oluline osa on nende kokkusobivus. Erinevaid profiilikombinatsioone on väga lihtne ühildada teistega. Näiteks, MB-78EI uks koos MB-SR50N fassaadisüsteemiga. MB-SR50 fassaadisüsteem MB-78EI DPA automaatse lükanduksega ja paljud teised erinevad valikuvõimalused.

 

Mida tähendavad numbrid 15, 30, 60, 90, 120 tähtede EI taga?

Numbrid näitavad, kui kiiresti peaks tulekahju korral hoonest välja jooksma ehk siis konstruktsiooni vastupidavust põlengu algusest minutites. EI-15 märgistuse korral on evakueerumiseks aega vastavalt 15 min, EI-30 korral 30 minutit.

     
Klass E – tervikliku konstruktsiooni säilimine.
 • Pole leeke
 • Pole suitsu
 • Kõrge temperatuur
E-tähisega märgitakse konstruktsioone ja konstruktsiooni komponente, mis tulekahju korral hoiavad ühelt poolt eemal leegid ning kuumad gaasid, säilitades samas oma terviklikkuse.
Klass EW – tervikliku konstruktsiooni säilimine ja vähenenud kuumuskiirgus.
 • Pole leeke
 • Pole suitsu
 • Madalam kuumuskiirgus
Kuumuskiirguse alandamine (W) on konstruktsioonide ja konstruktsiooni komponentide võime säilitada tulekahju korral kõrgetel temperatuuridel ühelt poolt oma terviklikkus ning alandada kuumust,  teiselt poolt säilitada konstruktsioone, vältimaks võimalikke  kuumusest põhjustatud süttimisi.
Klass EI – tervikliku konstruktsiooni säilimine ja
eraldatus.
 • Pole leeke
 • Pole suitsu
 • Pole kõrget temperatuuri
Isoleeritus (I) on konstruktsioonide ja konstruktsiooni komponentide võime säilitada tulekahju korral kõrgete temperatuuride juures ühelt poolt oma terviklikkus ning hoida ära kuumuse levik teisele poole konstruktsioone. Samas võib elementide pinnapealne temperatuur küündida +140° kuni +180°C-ni.