Puidu kaitse-kasutusklassid

Kaitseklassid

Ennetav kaitsetöötlus on funktsionaalse ehk ehituspuidu kaitsmisel arukaim. Erineva tasemega kahjustusriskidega puidu kasutuskohtadesse on samuti mõistlik, optimaalselt kulu silmas pidades, valida vastavasse kaitseklassi (KK) töödeldud puit. 
Euroopa standardi EN 335-1 järgi jagatakse puidu kaitsetöötlused vastavalt kasutuskoha kahjustusriskile kasutusklassidesse:

Kaitse-kasutusklass 1
Sisepuit, kasutatakse siseruumides, on täielikult kaitstud niiskumise eest (siseuksed, põranda- ja seinalauad jne).
Põhiline kahjustusrisk: putukakahjustus

Kaitse-kasutusklass 2
Sisepuit, kaitstud niiskumise eest, kuid kohtades, kus võib esineda jääkniiskust (katusekonstruktsioonid, keldritalad jne).
Põhiline kahjustusrisk: putukakahjustus. Väiksem kahjustusrisk: seenkahjustus – hallitus, sine.

Kaitse-kasutusklass 3
Välispuit, mis ei oma otsest kontakti maapinnaga (aialipid, terrassi- ja voodrilauad, välisuksed-aknad, rõdupiirded jne).
Põhiline kahjustusrisk: seen- ja putukakahjustus.
KK 3 jaguneb kaheks alamklassiks: 3.1 ja 3.2.
KK 3.1 puhul on kaitse pindmine ja kaitse paremaks säilimiseks tarvitatakse viimistlusega katmist: aknalengid ja -raamid, välisvooder jms.
KK 3.2: terrassid jm ilma katmata kohad.

Kaitse-kasutusklass 4
Välispuit otsese kontaktis maapinnaga või mageveega (aia ja sillapostid, aluspalgid-prussid, elektripostid jne)
Põhiline kahjustusrisk: seen- ja putukakahjustus.

Puidu konserveerimiseks-kaitseks kahjustuste vastu kasutatakse puidu immutamist eriotstarbeliste puidukonservantidega. Kaitseklassidele 1-3.1 vastavad töötlused saavutatakse kergtöötlusega: puitu konservandi töölahusesse sukeldades, töölahusega üleujutades aga ka konservandiga pinda pintsli või rulliga kattes. Kaitseklassidele 3 ja 4 vastavad töötlused nõuavad immutusaine sügavale puitu surumist, mille tarvis kasutatakse vaakum-surve autoklaave (vaata siinseid surveimmutuskonservante).

Müüme ka pikaajalise sukeldamise tulemusel kaitseklass 3 (KK 3.2) saavutavat puidukonservanti impralit® TSK-40, mis kergtöötlustegi (KK 3.1) puhul annab korraliku kaitse nii seen- kui putukakahjustuste vastu, sealhulgas ka termiitide vastu.