impralit-KDS süvaimmutus

impralit®-KDS on keskkonnasõbralik süvaimmutus kontsentraat. impralit®-KDSefektiivset toimet toetab biotsiidide kompleks, mille üheks toimeaineks on polümeerne betaiin. Polümeerne betaiin on korrosiooni pärssiva toimega keskkonnasõbralik biotsiid. Soovituslik lahuse kontsentratsioon on üle 1,3%.
impralit®-KDS sobib vastavalt EN355-1-le kaitseklasside 1, 2, 3 ja 4 töötluseks. impralit®-KDS lahusega töödeldud puit sobib katuse- ja raampuidu, talade, välisvoodri, terrasside, suvemajade, tarade, aedade, palissaadide ja postide valmistamiseks.

impralit®-KDS efektiivsust on testinud paljud rahvusvahelised uurimisinstitutsioonid. impralit®-KDS on saanud ka Põhjamaade Puidukaitse Konsiiliumi (NWPC) NTR sertifikaadi.