Polüuretaanliimid

Polüuretaanliimid (PU) formeeritakse erinevate isotsüanaatide reageerimisel plüoolidega (või polüamiinidega), mis liimina niiskuse koostoimel kõvenevad (keemiline kõvenemine).
Tekkivat CO2 tuleb suletud aluspindade liimimistööde puhul eraldi moodustatud avauste kaudu liimivuugist eemale juhtida – näiteks polüstürool plaatide liimimisel alumiiniumlehtedega, on polüstürooli pinnal vajalikud vastava sammuga kanalid, et alumiiniumleht “punnitama” ei hakkaks (puit poorsena võimaldab CO2 migreerumist).
Tulenevalt PU-liimide ulatuslikest formeerimisomadustest võimaldavad PU-d vajalikke liimivuugi omadusi: pehme-elastsest kõvade-jäikadeni, vastavalt liimimistöö vajadustele (nt struktuurtala puhul kõrge nihketugevus piisava elastsusega).

Kõrge tahkisemääraga ja suurema viskoossusega PU-d: ühekomponentsed polüuretaanliimid on arengus jõudnud koormustkandvate talade valmistamise ja nende toorikute sõrmjätkamise kõlbulikeks. Sobivad puidu ja kombineeritud puittoodete ning muude materjalide liimimiseks suure koormus-, niiskus- ja temperatuuritaluvusega toodeteks.
Liimimistöödeks, kuhu niiskuse pääsemine on piiratud ja eraldi niisutamine ei ole soovitud, näiteks välisukse alumiiniumlehte sisaldava uksenaha lamineerimisel ukseks kasutatakse kahekomponentseid PU-sid, mille kõvendiga kokku segamisel algab kõvenemine ilma lisaniiskust vajamata. 

VBH müüdavate polüuretaanliimidega saab liimida isolatsioonimaterjale metall-lehtedele, puidule ja kombineeritud aluspindadele – valmistada komposiite, mis sobivad välisuste valmistamiseks; töödeldud pinnaga metalle; kunstkivi ja tsementeeritud pindu – kiviseid pindu; ABS-i, jäika PVC-d, laminaate ning puitu ja kombineeritud puitmaterjale.

PU-dispersioone, mida kutsutakse ka vaakumpress liimideks, kasutatakse 3D-efektiga, nt pinnareljeefsete ja fassetiga paneelide pinda kopeerivaks pressimiseks membraanpressiga.
3D pealistusmaterjalideks on üldiselt plastid – ABS jt, aga ka spoonid, millega nakkumiseks PU-põhine liim hästi sobib. PU-dispersioonide madal viskoossus võimaldab neid hõlpsalt pihustades aluspindadele kanda.
VBH müüb nii ühe- kui kahekomponentseid PU-dispersioone.