Soojusjuhtivustegur U – puust ja punaseks

VBH kliendileht nr 2


Tarkusetera
SOOJUSJUHTIVUSTEGUR U – PUUST JA PUNASEKS


 

 

Mida aeg edasi, seda olulisemaks muutub energiasäästlikkus
ning seda tihedamini kohtame projektides ja hinnapäringutes
erinevatele avatäidetele nõutavat U-arvu (soojusjuhtivustegur)
mõistet.

Lühidalt kokkuvõttes näitab soojusjuhtivustegur (U) mitu vatti
soojusenergiat läheb läbi ühe ruutmeetri suuruse seina või
avatäite pinna ühe tunni jooksul, kui temperatuuri erinevus
seina ühe ja teise poole vahel on 1 kelvin. Mida väiksem on
soojusjuhtivusteguri U väärtus, seda soojapidavam on sein.

Arvestades, et antud teguri väärtus mõjutab oluliselt materjalide
kombinatsiooni valikut (profiilisüsteem, paigaldus, klaaspakett)
ja seeläbi ka lõpptoote hinda, siis kordame siin peamised
väärtused üle.

Ag [m2] – klaasitud osa pind m2

Af [m2] – raami ja lengi pindala m2

lg [m] – klaaspaketiga kokkupuutuva raami
lineaarne pikkus
Uf [W/(m2*K)] – raami ja lengi soojusjuhtivustegur

Ug [W/(m2*K)] – klaaspaketi (g = glass e klaas)
soojusjuhtivustegur

Ψg [W/(m*K)] – klaaspaketi (g = glass e klaas)
psii (klaasi, vaheliistu ja raami)
soojusjuhtivustegur

U W, D [W/(m2*K)] – valmistoodetud akna (w = window e aken), ukse (d = door e uks) soojusjuhtivustegur

U W, D (installed) [W/(m2*K)] – valmistoodetud akna (w = window e aken), ukse (d = door e uks) soojusjuhtivustegur paigaldatuna (install = paigaldama)

LÕPETUSEKS


Täname kõiki lugejaid sooja ja positiivse tagasiside eest. See oli
igati inspireeriv ning innustab meid tegema veelgi sisukamat ja
mitmekülgsemat kliendilehte.

Selleks aga, et meie armas lugeja ikka naerusuiselt uude
aastasse astuks, lisame siia lõppu ühe enesekriitilisema
naljanoodi:

Küsimus: Mille poolest erineb introverdist eestlane
ekstraverdist eestlasest?

Vastus: Kui teiega alustab juttu introverdist eestlane, põrnitseb
ta oma saapaid, kui aga ekstraverdist eestlane, siis söandab ta
põrnitseda teie saapaid.

Ühtlasi tutvustame meie esimese kliendilehe esikaanel olnud
kliendihaldureid (vasakult paremale): Meelis Kütt, Taivo Plink,
Kätlin Tänak ja Age Õunapuu.