Wilka peavõtmesüsteem pakub mugavust ja turvatunnet

 

 
Priit Künnapuu, tootejuht
WILKA PEAVÕTMESÜSTEEM
PAKUB MUGAVUST JA TURVATUNNET 

Peavõtmesüsteem on spetsiaalne sulgurite ja võtmete süsteem, mis võimaldab avada ühe võtmega hoone kõiki või osa ruume. Iga kasutaja avab oma võtmega ainult need ruumid, millele omanik on andnud talle juurdepääsu.Ühe süsteemi raames teevad omavahel koostööd erinevat liiki sulgurid: silindersüdamikud, ühe- ja kahepoolsed südamikud, elektroonilised südamikud, tabalukud, pindlukud ja mööblilukud.

Süsteemide põhiliigid:

Kesklukusüsteem on juurdepääsu ohjamise süsteem, milles:

 • peavõti avab kõik süsteemi uksed; annab täieliku ligipääsu ja on harilikult kas objekti omaniku või haldaja käsutuses. Seda võib kasutada ka evakuatsiooni- või avariivõtmena.
 • rühmavõti avab madalama kategooria ruumide uksed ning annab juurdepääsu üksnes osale ruumidele. Selle võtme omanikud on harilikult autojuhid või teatud piirkonda teenindavad teenindustöötajad.
 • individuaalne võti avab üksnes kõige madalama kategooria ruumid.

Kesklukusüsteeme kasutatakse harilikult büroodes, hotellides, tööstusasutustes, ühiskondlikel objektidel ja energeetikas.

Kesksüdamikusüsteem on juurdepääsu ohjamise süsteem, milles individuaalne võti avab kesksüdamiku või -südamikud ehk nn ”ühised uksed” – sissepääsud hoonesse, keldrisse, prügilasse. Individuaalselt aga on sel juurdepääs üksnes sellistele ”individuaalsetele ruumidele” nagu korter, garaaž, kelder jms. Kesksüdamikusüsteeme kasutatakse harilikult mitmepereelamutes ja korteriühistutes.

Mehhatroonilise E804-tüüpi kesksüdamikuga kesklukusüsteem on süsteem, milles:

 • peavõti avab kõik süsteemi uksed;
 • rühmavõti avab madalama kategooria ruumide uksed;
 • individuaalne võti avab üksnes kõige madalama kategooria ruumide uksed. Kesksüdamikku saab avada kõigi süsteemis toimivate võtmetega. Sellisel juhul on E804-tüüpi südamik paigaldatud välisukse sisse. E804-tüüpi südamiku kasutamine välisukses võimaldab objekti haldajal:
 • määrata kindlaks päevad ja kellaajad, millal individuaalsetel kasutajatel on ligipääs objektile;
 • pidada arvestust kasutajate sisenemise ja väljumise üle (südamikul on sündmuste mälu);
 • võtta kasutajalt ligipääs ära südamiku ümberprogrammeerimisega (see on oluline võtme kaotamise korral).

Seda tüüpi süsteemi kasutatakse harilikult büroodes ja ühiskondlikes asutustes.

Eelised ja kasud

 • Õiguskaitse
  Süsteemivõtmeid toodab üksnes WILKA. Lisaks kaitseb WILKA neid volitamata tootmise eest, paigutades võtmetele patentidega kaitstud turvaelemendid.
 • Võtmete kontrollitud paljundamine
  Lisavõtmete paljundamine toimub iga kord turvakaardi alusel ettevõttes WILKA. See kaitseb võtmete volitamata järeletegemise eest.
 • Tunnistused
  Kogu süsteem või selle osad (nt välisuksesüdamik) valmistatakse südamike baasil, millel on standardile EN 1303 ja DIN 18252 vastavad kõrgeima klassi tunnistused.
 • Paindlikkus
  Võimalus süsteemi või selle osa laiendada ja ümber kodeerida (nt uute vajadustega kohandamiseks või võtme kaotuse korral).
 • Mugavus, säästlikkus, lihtsus
  Üks võti asendab mitut, tosinat või mitutkümmet seni kasutusel olnud võtit. Seeläbi piirdub toimivate võtmete arv vajaliku miinimumiga, mis hõlbustab objektisisest liikumist ja välistab varuvõtmete hoidmise vajaduse.
 • Ligipääsu ja tööaja kontroll
  Võtmetel on halduri määratud ligipääsud, seetõttu on iga kasutaja ligipääsutase kohandatud vastavalt tema vajadustele. Lisaks võimaldab süsteemis kasutatav mehhatrooniline silindersüdamik E804 ohjata ruumile ligipääsu teatud päevadel ja kellaaegadel. Südamikul on sündmuste mälu, mis võimaldab taasesitada sisenemiste ja väljumiste ajalugu (nt pidada töötajate kohalolu nimistut).
 • Ohutus
  Peavõti võimaldab hädaolukordades (nt tulekahju, evakueerimisvajadus) kiiret ligipääsu kõigile ruumidele.
 • Universaalsus
  Süsteemi saab kohandada iga haldaja ja üksikute kasutajate individuaalsete vajadustega.
 • Mitmekülgsus
  Ühe süsteemi raames saavad koos töötada erinevad sulgurite liigid: silindersüdamikud, ühe- ja kahepoolsed südamikud, elektroonilised südamikud, tabalukud, pindlukud ja mööblilukud. See võimaldab kasutada neid süsteeme erinevat laadi objektidel – alustades ühe- ja mitmepereelamutest ning hotellidest, ettevõtetest ja ühiskondlikest hoonetest ning lõpetades energeetika, mäetööstuse ja gaasitööstuse valdkonnaga.