Biobe AirMax ventilatsiooniklapp

 

 

 

 

Biobe AirMax ventilatsiooniklapp
nii loomulikuks- kui ka sundventilatsiooniks

Tauno Põldma, tootejuht


BiobeAirmax-i kontrollitav õhuvahetus on eriti sobiv aknalengi või aknaraami ülaosasse freesituna või ka akna ja seina vahele monteerituna nii loomulikku kui sundventilatsiooni kasutades. Tagasilöögiklapi tõttu on võimalik Biobe AirMax’i monteerida ka läbi raami, sest tundlik tagasilöögiklapp takistab õhu liikumist seest välja. Ventilatsiooniklapi optimaalne konstruktsioon tagab maksimaalse õhuvahetuse ka väikeste rõhuerinevuste korral. Vahetusõhu kogus reguleeritakse käsitsi st klappi läbiva õhu hulka võib vajadusel piirata, kui sisekliima huvides klapi täielikku sulgemist ei soovitata. Ventilatsiooniklapi filtreid saab vahetada hõlpsalt, ilma tööriistu kasutamata.

Efektiivne õhu filtreerimine

 • ventilatsiooniklapis hoolitseb õhu puhtuse eest elektrostaatiline HAF –allergiafilter
 • allergiafilter toimib tänu elektrostaatilisel tõmbele, mis eraldab kahjulikud osakesed filtreeritavast õhust
 • avatud ventilatsiooniklapi vähene takistus tagab suure õhu läbilaskvuse – tänu uuele tehnoloogiale vähenevad õhuhulgad vaid 5 – 10%.

Hea helipidavus
Ventilatsiooniklapi helipidavus on saavutatud tänu allergiafiltris kasutusel olevatele polüesterkomponentidele.

Lihtne paigaldus ning tihendi vahetus

 • ventilatsiooniklapi sisemuses on filtri pesa ja filter eraldi
 • filtri pesa kinnitub lengis olevale avale kahe kruvi abil
 • filtri vahetamine on mugav ja kiire ning selleks pole tarvis tööriistu

Materjalid:

 • ventilatsiooniklapi korpus on külmasilda vältivast spetsiaalsest plastikust
 • helisummutus on polüestrist

BIOBE AIRMAX kokkuvõtlikult:

 • piiramatu õhuvahetushulk
 • hea helipidavus
 • õhu vastupidine liikumine on takistatud tagasilöögiklapiga
 • efektiivne õhupuhastus
 • allergiafilter standardina
 • filtri kiirkinnitus
 • külmasilda vältiv korpuse materjal

Õhuhulgad L/s

Toode 5 Pa 10 Pa 15 pa 20pa
AirMax400 suvi 2,3 3,9 5,2 6,2
AirMax 600 suvi 2,5 4,8 6,4 8,0

Helipidavus

Toode Rw Rw+C Rw+Ctr
AirMax 400/600 38 37 34

Õhu hulk ja helipidavusväärtus on samad kui helisummutusfiltriga varustatud Termo-MAX ventilatsiooniklapil


Korpuse kiirkinnitus lihtsustab filtri vahetust

Ventilatsioonihulka saab seada käsitsi.

Biobe AirMax ventilatsiooniklapp

Allergiafiltri vahetus on lihtne ja kiire