Peeteli koguduse


​​

SOTSIAALKESKUSE TERVITUS
Mati Sinisaar
Peeteli koguduse sotsiaalkeskuse direktor

Kallid Peeteli koguduse sotsiaalkeskuse laste head sõbrad ja toetajad VBH ESTONIA AS´st!
2018. aasta on kohe lõppemas ja allpool teeme teile kokkuvõtte meie selleaastastest tegemistest. Peeteli koguduse sotsiaalkeskus töötab jätkuvalt 24 tundi ööpäevas, pakkudes vähekindlustatud peredes ja ebaturvalises kasvukeskkonnas elavatele lastele ja noortele toetust haridustee jätkamisel. Tegeleme ennetustööga ning toetame lapsi ja noori, kes on kunagi õigelt teelt kõrvale kaldunud ja soovivad nüüd jätkata koolikohustuse täitmist. Meie uksed on alati olnud avatud ka nendele lastele, kellel see eelmistel kordadel õnnestunud pole.
Päevakeskusest sai toetust 30 last. Jätkuvalt on teatud laste jaoks oluline õpilas- ja noortekodus elamise võimalus, et soodustada nende koolikohustuse täitmist. Regulaarselt elab Peetelis 7-10 last. Pakume lastele igapäevaselt sooja toitu, abi koduste ülesannete lahendamisel ja võimalust veeta vaba aega turvalises keskkonnas. Oluliseks tööriistaks on ka meie õppetoetusprogramm, mille abil püüame innustada keerulise elusaatusega lapsi ja noori jätkama hariduse omandamist.
Suvel korraldasime Saaremaal meie laagrikeskuses kokku neli kümnepäevast laagrivahetust. Igas vahetuses osales 13 – 14 last ja 4 täiskasvanut. Lisaks puhkamisele ja sportimisele õppisid lapsed ka toidu valmistamist, aitasid korras hoida laagri territooriumit ja abistasid mitmete erinevate igapäevaste tööde ja toimetustega. Mitmed lapsed soovisid, et laagrid oleksid pikemad. Suvelaagri neljandas vahetuses, kus osalesid vanemad lapsed, korraldasime jalgsimatka Saaremaast 5 km kaugusel asuvale Vilsandi saarele, kuhu on võimalik pääseda ka jalgsi. Teele jääb mitu väiksemat saart, aga 7-8 korral on vaja kõndida läbi mere. Varustust täis seljakottidega ei olnud see just väga kerge ülesanne, kuid sellest hoolimata meeldis matk kõigile, ja tore oli näha, kuidas noored üksteist rännakul toetasid. Lisaks korraldasime Saaremaal 3-4 päevaseid sügis- ja kevadlaagreid, kus osales kuni 20 last ja 7 täiskasvanut. Nagu viimased 18 aastat järjest, toimus ka sel aastal meie traditsiooniline kanuumatk, kus osalejaid oli kokku 68.
Eelmise aasta jõulude ajal täitus meie pikaajaline unistus. Avasime päevakeskuse ruumides uue õppeköögi, kus lapsed saavad kasvatajate ja vabatahtlike toel ise toitu valmistada. Mitmed head inimesed on käinud selle aasta jooksul lastele toidukunsti saladusi õpetamas. Lapsed on saanud sellest palju innustust ning neile väga meeldib uues köögis koos sõpradega süüa teha.
Peeteli koguduse sotsiaalkeskus saab lastele toetust pakkuda ainult tänu sellele, et on häid inimesi, organisatsioone ning ettevõtteid. Oleme VBH Estoniale ja tervele teie tiimile südamest tänulikud, et toetate meie keskuse tegevust ja aitasite kaasa meie uue õppeköögi rajamisele! Oleme väga tänulikud ka Jumalale, et Ta on meie keskuse lastele saatnud nii ustavad sõbrad. Soovime teile ilusaid jõule, tugevat tervist ning palju Jumala õnnistust uueks algavaks aastaks!
Kõigi teie väikeste ja suurte sõprade nimel Peetelist

Algusesse