Sissevaade puidukaitsesse

Ehituses ja teistes väliskonstruktsioonides rakendatava puidu kaitse on majanduslikult ning keskkondlikult enesestmõistetav.

Ennetav töötlus on ehituspuidu kaitsmisel arukaim. Puidukaitsetest kõige tugevatoimelisemaks on puidu süvaimmutus. Süvaimmutatud puit on kõige paremini kaitstud seente ja putukate tegevuse vastu. Siinmail tööstuslikult teostatavatest tõhusaimaks võib pidada autoklaavi vaakum-surveimmutuse kasutusklassi 4 (KK 4), mille puhul puit peab pikka aega vastu ka kokkupuutele maapinnaga ja seda uhtuvale mageveele. Kreosoodiga tehtavad töötlused kaitseksid ka soolase merevee vastu, aga antud töötlust tuleks hankida põhjanaabrite juurest. Kui ehituspuidu kasutuskoht ei nõua otsest ligunemisele vastupidamist (nagu nt terrassi, maapinna kohale jäävatel laudadel-prussidel), siis on võimalik teostada puitmaterjali kergimmutamist ka käepäraste vahenditega – kandes immutust küllaldaselt peale pintslite-rullidega. Kerg­immutustega töödeldu sobib viimistluskihi all voodrilaudadeks (juhul kui sokliosa on piisavalt kõrge), aknaraamideks, tuulekastilaudadeks (KK 3.1) jms.

Sukeldamine on VBH Estonias müüdavate kergimmutuste puhul juba väga korralik töötlus. TSK-40 võimaldab pikaajalise sukeldamise ehk uputamisega töödelda puitu ka kasutusklassi 3 (KK 3). Kasutusklassi 3 töödeldut on sobiv kasutada terrassipuiduks ka ilma viimistluskihita (maapealne osa).

Võitlemine juba tekkinud puidukahjustustega on mitmeti kulukam, nõudes paljudel puhkudel professionaali sekkumist. Näiteks majavammi vohama pääsemisel tuleb puitmaja korral suure tõenäosusega ette võtta alusprusside-palkide välja vahetamine.

Soovides heaperemehelikult ehituspuidule võimalikult pikka eluiga, tuleb lisaks puidu vastava kaitsetaseme konservandiga kaitsmisele katta puitdetailid kihti tekitava viimistlusega. Ilmastikumõjud, eesotsas päike, uhuvad vastasel korral paljast puidupinnast välja nii ligniini kui tselluloosi, kahandades aastaringselt ilmastiku käes oleva puidu kasulikku mahtu. VBH Estonia müüb katmis- ja dekoreerimisotstarbeks värve, lasuure-lakke ja õlisid-peitse: holzöl, TEKNOS, RENNER, IMPRA.