Lamilux REI30, REI60, REI90 lamekatuseaknad – maksimaalse tulekindlusega disain ja mugavus

Tarmo Väli
tootejuht

Tulekaitselahendused peaksid parimal juhul vältima tulekahju puhkemist. Tulekahju korral aga tuleb takistada selle kiiret levikut, et tagada inimeste ja loomade pääsemine ning tõhustada kustutustöid. Siin annavad ehitise turvalisusesse olulise panuse tulekindlad aknad. Lamiluxi tooteinsenerid on tulekaitse eksperdid ja nõustavad hea meelega kõiki huvilisi Fire Resistance-lamekatuseakende osas. Lamiluxi tulekindlad aknad on testitud lisakoormusel kuuma- ja tulekindlate klaasidega. Lamiluxi tulekindlate akende laias tootevalikus on tulekindlast klaasist katuseaknad ja tulekindlad klaaskatused. Seetõttu saame tuletõkkeakna valmistada individuaalselt vastavalt kohapealsetele tingimustele.


Tuletõkkeaknad taluvad tuld ja kuumust

Tulekindel aken on aken, mis tulekahju korral talub tuld ja kuumust teatud aja jooksul. Mida kõrgem on jõudlusklass, seda pikem on tulekindluse periood ja seda kuumem võib olla tuli. Selle aja jooksul peab komponent tagama ruumi sulgemise, kandma oma raskust ja võimalikke lisakoormusi ning piirama soojusülekannet. Tulekindel aken saab selle kaitse läbi spetsiaalsete kihtide klaaspaneelides ning raami ja tugiprofiilide materjalide ning konstruktsiooni-detailide kaudu. See hoiab ära tule leviku teistele hoone osadele kuni 90 minutiks.

Klaasist katuseakna tulekindlus

Lamiluxi tulekindlaid katuseaknaid paigaldatakse muuhulgas avalikesse hoonetesse, nagu haridusasutused, kultuuriasutused või kaubanduskeskused ehk hoonetesse, kus viibib palju inimesi ja kus on oluline hoida evakuatsiooni- ja päästeteed vabana kuni 90 minutit. Uue Glass Skylight Fire ­Resistance REI 90-ga on Lamiluxil õnnestunud pikendada varasemat tulekaitset 30-60-st minutist veelgi kauemaks.

Klaaskatuse tulekindlus

LAMILUX klaaskatuse tulekindlus pakub tugevat lisakaitset tulekahju korral. ­LAMILUX tulekindlaid klaaskatuseid on saadaval erinevates versioonides ja nendega võib katta suuremaid pindu. Seetõttu pannakse need kokku kohapeal. Klaaskatuse tulekindlus REI 30 talub tuld ja kuumust vähemalt 30 minutit, tootevariant Glass Roof Fire Resistance REI 60 isegi 60 minutit.

LAMILUX Service – tuletõrje usaldusväärne partner

Tulekindlate akende kasutamisel ehitusprojektis on hädavajalik, et tulekindlad aknad oleksid paigaldatud professionaalselt. Seetõttu tuleb paigaldamisel kasutada ainult sertifitseeritud ja sellele spetsialiseerunud ettevõtteid. Enamasti nõuab tellija paigaldajalt deklaratsiooni tuletõkkeakende professionaalse paigalduse kohta. Seda seetõttu, et tulekindlate klaaside paigaldamisel tuleb täita palju erinevaid nõudeid, et tuletõkkeaknad oleksid täielikult töökorras ja päästaks tulekahju korral elusid.