Head uut õppeaasta algust!

 

 

HEAD UUT ÕPPEAASTA ALGUST!

ÕPIME RASKUSTEST

Tervitan kõiki lehelugejaid uue kooliaasta puhul, kellel lähevad lapsed kooli, kes võtab ise koolitee jalge alla, et uusi teadmisi omandada, jõudu ja vastupidamist kõigile. Õppida pole kunagi ja kellegi jaoks liiga hilja. Tegelikult võiks isegi öelda, et õppimine hoiab meie vaimu noorena. On aga vaim noor, siis mõjub see positiivselt ka meie kehale.

Minult on ikka küsitud, et kuidas VBH´l läheb mujal maailmas ja minu enda poolt juba kaheksa aastat juhitud regioonis (Baltikum + CIS ehk Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Kasahstan). Kogu regiooni käive kokku, koos Baltikumiga, on ligemale 110 miljonit eurot.

Minu regiooni suurimaks mõjuriks on Venemaa majandus
oma võimaluste ja hädadega. Venemaal toimus eelmise
kahe aastaga ehitustegevuse langus ligemale 40% ja kahjuks
ei paista esialgu veel mingeid paranemise märke.

Ka sel aastal jätkub ehitusmahtude kahanemine. Erasektori tellimused on minimaalsed ja ainukeseks tellijaks on riik, mis ehitab suuri elurajoone ja asumeid. Seda on näha nii Peterburi kui ka Moskva ümbruses. Need kaks linna ja regioonid annavad ka üldtooni Venemaa ehituses, moodustades ligemale 60% ehitusmahust. Venemaa Siberi osas on ehitusaktiivsus seotud naftahinnaga ning tellijateks on traditsiooniliselt olnud suuremad naftafirmad. Tänase madala naftahinnaga on ka see piirkond kõvasti ehitustegevust vähendanud. Et VBH tegutseb konkreetses turusituatsioonis, siis oleme ka ise kõvasti oma kulusid kärpinud, proovides samas enda tootevalikut laiendada ja klienditeenindust parandada. Tugevasti mõjutab meie äri Venemaal euro kurss, mis on kõikunud sellel aastal 71 ja 78 rubla vahel. VBH-l on Venemaa Euroopa poolel (kuni Uuraliteni) 22 ladu, peakorter Peterburis, ja Siberi poolel 12 ladu peakorteriga Omskis.

Kasahstan on ka suures sõltuvuses Venemaast. Samuti on riiki sellel aastal kõvasti räsinud poliitilised tõmbetuuled. Käesoleva aasta üheks kõige suuremaks muutujaks on kohaliku valuuta – tenge kurss, mis on sellel aastal tõusnud 208 tengelt lausa 420 tenge peale 1 euro eest. Täna on meid kõvasti aidanud see, et kurss on kogu aeg tõusnud ja meile kui kaupade maaletoojana on see kasulik olnud. Valitsus on külmutanud kõik suuremad projektid ja ainukesena tellib riik veel Expo 2017 läbiviimiseks mõeldud objekte, seda ka valdavalt pealinnas Astanas. VBH-l on Kasahstanis 7 ladu ja peakorter Alma-Atas.

Valgevene – Venemaa „väikevend“, kelle majandus on kõige suuremas sõltuvuses Venemaa enda käekäigust. Valgevenes on kõige selgemalt näha, et elamumajandus seisab ja uusi kortermaju Minskis ei ehitata. President on vastu võtnud regionaalpoliitika, et inimesed ei koliks massiliselt pealinna ja on hakanud toetama just väljaspool Minskit elamufondi rajamist, aga suurt tööd see aknatehastele paraku ei anna. Samuti nagu Venemaal on ka Valgevenes pankadelt krediidi saamisega seis hapu. Sellel aastal viidi läbi Valgevenes rahareform, mis tähendas nelja nulli kaotamist ja uute rahatähtede väljaandmist. Muuseas, rahatähed olid Valgevenes trükitud juba 2009.aastal, aga siis tuli kriis koos hüperinflatsiooniga ja raha hoiti siiani „keldris“. Nüüd siis toodi uued rahad välja ja lubati ka inflatsiooni pidurdada, mis eelmistel aastatel on stabiilselt olnud 20-25%. Uus raha kurss on nüüd 1 EUR = 2 BLR.

Kõige rohkem on Venemaa kriisist kannatanud Valgevene puitaknatootjad, kes varasemalt 50-60% oma toodangust just Venemaale eksportisid. Samuti annab täna plastakna tootjatele tunda ühine tollitsoon ja vabakaubandus Venemaaga, kust saabuvad kohalikule turule odavamad PVC-aknad. Valgevenes oleme ka kõige suuremas miinuses oma käibe poolelt – oleme saavutanud umbes 30% eelmise aasta käibest. Valgevenes on meil ainult üks ladu ja peakorter Minskis.

Ukrainas toimub kõige põnevam ja positiivsem areng, vaatamata keerulisele majanduslikule, poliitilisele ja sõjalisele olukorrale. VBH on küll tublisti käivet kaotanud, oleme sulgenud arusaadavatel põhjustel kaks filiaali Donetskis ja Simferopolis. Samas on mitmed konkurendid oma tegevuse täiesti lõpetanud. Lisaks mõjutavad veel tänavu paljuski meie tulemusi juba 7 aastat varem algatatud restruktureerimisprotsessid. Täna toimetame seal 5 laoga ja peakorteriga Kiievi lähistel.

Baltikumis seevastu liiguvad asjad stabiilselt, stabiilsete
meeskondadega, oma tootevalikut suurendades ja võimalikult
heale klinditeenindusele panustades. Balti riikide VBH teeb käivet
kokku ligemale 23 miljonit eurot ja kokku töötab siin 80 inimest.

Sellised on siis väljakutsed erinevates riikides ja üks on kindel, igav juba ei hakka. Majanduse tsüklilist arengut arvestades on nii Venemaal kui selle lähiriikides tegu siiski ajutiste raskustega, mida meie võime võtta hädavajaliku trennina, et jätkuvalt heas vormis püsida, mitte hea- ja rahulolust mugavalt rasva minna.

Majanduslike (ja poliitiliste) olude muutudes on nende regioonide näol tegu tohutu potentsiaaliga piirkondadega, mis pakuvad praktiliselt piiramatul hulgal tööd ja käivet-kasumit.

Soovin kõigile ilusat ja teguderohket uut sügishooaega, lugege meie Eesti VBH tegemisi ja andke ikka tagasisidet meie lehe ja teemade kohta, mida tahaksite meie lehest lugeda.

    VBH nimel
Indrek Sauga