Välise soojusplokita katuseaken on poolik lahendus

 

Partnerite uudised


Roto katuseaknad

VÄLISE SOOJUSPLOKITA KATUSEAKEN ON POOLIK LAHENDUS 

Tarmo Väli
tootejuht
tarmo.vali[ät]vbh.ee
+372 521 7715

Katuseakende soojapidavuse puhul ei ole kasu ka kõige kallimast klaaspaketist ja raamist, kui aknal puudub väline soojustusplokk. Ainsana Eestis pakub Roto katuseaknaid, mis juba standardina on varustatud välise soojustusplokiga, et tagada maksimaalne soojapidavus meie oludes.

Katuseakende ajalugu ei ole pikk ning seetõttu on nende praegune areng tormiline. Tootjad üllatavad tarbijat üha uute innovaatiliste lahenduste ja materjalidega, mis mõjutavad nii toote välimust kui ka selle olulisemaid omadusi. Üheks tähtsamaks katuseakende parameetriks meie kliimavöötmes tuleb pidada soojapidavust. Allpool teeme puust ja punaseks, mida katuseakende soojapidavuse juures tegelikult silmas pidada, näitame lähemalt, mida peidab endas soojusjuhtivustegur U-arv.

Katuseakende juures ülioluline U-väärtus määrab soojusvoolu läbi katuseakna, kui elemendi mõlemal küljel on erinev temperatuur. U-arv koosneb kahest komponendist – Ug ja Uw. Ug näitab klaasi soojusjuhtivusväärtust ja Uw määrab kogu katuseakna soojusjuhtivusväärtuse.

Katuseakna puhul kindlustage tingimata välise soojustusploki olemasolu konstruktsiooni.

Probleemivaba katuseakna valikul ei ole palju vaja teada: tuleb jälgida akna klaaspaketi (Ug) ning kogu akna (Uw) väärtuste võimalikult väikest erinevust ehk Ug- ja Uw-väärtus oleksid võimalikult ligilähedased arvud.       

Turult võime leida 3x klaaspaketiga katuseaknaid, kus klaaspaketi Ug-väärtus on 0,5 W/m2K ja koguakna Uw-väärtus 1,1 W/m2K. Tänu Roto katuseakna väga heale konstruktsiooni soojapidavusele saavutab juba Roto-Q kahekordse klaaspaketiga katuseakna korral Uw-väärtuseks 1,1 W/m2K, klaaspaketi väärtuseks sealjuures  on Ug = 1,0 W/m2K. Mida väiksem on nende kahe väärtuse vahe, seda väiksem on oht sooja ja külma kokku puutumisel kondensaadi tekkeks aknaraami sisepinnale.

Kõige tähtsam on väline soojustusplokk

Aken ei koosne üksnes klaasist, vaid selle konstruktsioonielementideks on aknaprofiilid, raamiprofiilid, lükandraamiprofiilid, tihendid ja sulused. Suurim soojuskadu esineb kogu akna ümbruses: akna- ja lükandraami ning lisaks akna- ja katusekonstruktsiooni kokkupuutekohtades. Seetõttu on akna kõige tähtsamaks soojusparameetriks Uw-väärtus, mis hõlmab lisaks klaasi Ug-väärtusele ka kogu aknakonstruktsiooni soojapidavust. Teatavasti asub enamus katuseakna konstruktsioonist väljaspool katuse soojustust, mistõttu on oluline, et ka see on piisavalt soojustatud. Enamus aknatootjaid seda arvesse ei võta. Eesmärgiks on hoida akende omahinda näiliselt võimalikult soodsana.

Ainukese tootjana on Roto kõik oma katuseakende standardlahendused varustanud välise soojustusplokiga, mis kindlustavad nii hea soojapidavuse kui ka mugava paigaldamise.

Välise soojustusplokiga aknad elimineerivad suures osas katuseakna edasise soojustamise vajaduse ja ohtlikud külmasillad katuseakna ning katusekonstruktsiooni vahel.

Seega ei taga ka parim klaaspakett, mis on asetatud ebakvaliteetsesse aknakonstruktsiooni, kasutajatele soovitud soojapidavust ja küttesäästu. Sellist olukorda, kus kvaliteetne klaaspakett on ümbritsetud madala kvaliteediga aknakonstruktsiooniga,  võib võrrelda akna avamisega väga palava ilmaga, hoides samas kliimaseadet sisselülitatuna. Nii eeldabki korralik aken lisaks kvaliteetsele aknaklaasile ka kvaliteetset konstruktsiooni.

 

Klaaspaketi puhul panusta kvaliteeti

Lisaks välisele soojustusplokile mängib katuseakende juures võtmerolli ka klaaspaketi kvaliteet.  Asjatundmatu tarbija lähtub akna valikul enamasti klaaspakettide arvust ja klaaspaketi soojusjuhtivusest (Ug-väärtusest). Soojusjuhtivusteguri Ug-väärtus on standardsete akende puhul vahemikus 1 W/(m2·K), energiasäästlike akende puhul kuni 0,5 W/(m2·K).

Energiasäästliku maja kvaliteetne klaaspakett koosneb vähemalt kahest või enamast klaasist, mis on eraldatud väärisgaasi (argoon või krüptoon) sisaldavate kambritega. Kuigi argooni isoleerivad omadused pole nii head kui krüptoonil, on see palju odavam ja seega ka populaarsem.

Lisaks peab sisemine aknaklaas olema kaetud soojuskiirguse läbipääsu takistava madala kiirgusteguriga kattekihiga, mis vähendab soojuskadu.

Punkti paneb paigaldus

Katuseakna paigalduse juures tuleb tähelepanu pöörata korralikule palede küljeosade soojustamisele. Olen korduvalt kokku puutunud olukorraga, kus mõõdetakse ära sarikate puhas vahe ja sinna vahele siis piltlikult öeldes tellitakse täpse mõõduga katuseaken. See ei ole õige lähenemine katuseakna paigaldamisel. Meie soovitus oleks jätta minimaalselt 30 mm kummastki küljest/ümber katuseakna konstruktsiooni ruumi soojustuse paigaldamiseks, et vältida külmasillaohtu katuseakna ning katusekonstruktsiooni vahel. Lisaruum on ka oluline katuseakna korrigeerimiseks paigalduse käigus, kui sarikad ei paikne päris sirgelt. Selle vältimiseks ongi Roto välja töötanud juba aknale eelpaigaldatud soojustusploki, mis katab kogu lengiosa täielikult väljastpoolt. Määrav on ka akna kasutamine, sest selle käigus võib aken oma õhukindlust kaotada. Seetõttu tuleks valida katuseaken, mis võimaldaks hilisemat paigaldusjärgset reguleerimist ja hooldust.

Optimaalseima lahenduse pakub RotoQ

Eestis on katuseakende pakkujate seas mitmeid tugevaid tegijaid, mis võib valiku muuta raskeks. Ometi eristub nende seas eeskätt tänu kvaliteedile just Saksa aknatootja Roto. Üheks võimalikuks lahenduseks, mis meie kliimavöötmes tagab nii suvel kui talvel optimaalse temperatuuri ning madalad kütte- ja konditsioneerimiskulud, ongi RotoQ kahekordse klaaspaketiga katuseaken, mille Uw on vaid 1,1 W/(m2·K).

Kolmekordse kattekihiga männipuust RotoQ lükandraam on kaitstud nii päikese kui niiskuse kahjulike mõjude eest, kuid veelgi olulisem – sellele on eelpaigaldatud termoplokk WD  kogu raami kõrgusest ja äärtes. Koos raami aurutõkkega tagab see õhukindluse ja lisab märgatavalt soojapidavust. Paigaldusjärgne standardne reguleerimine tagab RotoQ katuseaknale parema õhukindluse ja seega ka hea soojasäästu ka pikema kasutusperioodi vältel.

4 põhipunkti korraliku katuseakna valikul

Kokkuvõtteks tuleb katuseakna valikul jälgida nelja põhilist parameetrit:

  • aknakonstruktsiooni koostekvaliteeti ja välise soojustusploki olemasolu
  • võimalikult väikest vahet klaaspaketi ja kogu katuakna soojusjuhtivusväärtuse vahel
  • klaaspaketi kvaliteeti sh ka täitegaasi omadusi
  • korrektset paigaldust