Räägime kliendilehest

Hea kliendilehe lugeja! Meil on rõõm tõdeda, et oleme kas paberkandjal või veebiväljaandena jõudnud Sinuni juba 16 korda! Oleme koos Sinuga kasvanud ja muutunud ikka paremaks ja sisukamaks ning oleme rõõmsad, et meie lugejate arv kasvab tasases tempos iga uue väljaandega. Kuna lugejaid lisandub igakorraga juurde, siis võib-olla meie värskemad lugejad ei tea, et kõiki ilmunud lehti või varasemates lehtedes ilmunud huvipakkuvaid teemasid on võimalik lugeda veebiväljaandena webnews.vbh.ee. Ka on tavaliselt meie veebiväljaande lood veidi pikemad ja sisukamad ning sisaldavad rohkem pilte.
Põnevat lugemist!

Algusesse