Hesse lakkidega säde ei sütti.

Hesse laki- ja värvitooted pakuvad kehtivate seaduste kohaselt optimaalset tulekaitset – isegi väljaspool riigipiire.

Mööblilaki ja -värvi valijad küsivad endalt tavaliselt palju küsimusi: kas laki optilised ja tehnilised omadused vastavad kliendi nõudmistele? Ja kas läbipaistev või värviline toode vastab kõigile vajalikele sertifikaatidele, sealhulgas paljuarutatud tulekaitsele?

Avalikes pakkumistes nõutakse üha enam leegi aeglustust käsitlevat Euroopa standardit DIN EN 13501*. Kas kodu- või välismaal tellimuse saamise esmaseks eeltingimuseks on sageli selline sertifikaat: DIN 4102 B1 (Saksamaa), NF P 92-50X (Prantsusmaa), BS 476 (Ühendkuningriik) või ASTM E84 (USA).

DIN EN 13501 1. osa standardiseeriad klassifitseerivad ehitustooted ja ehitusmaterjalid vastavalt nende tulekäitumisele. Samuti on jaotatud ehitusmaterjalide klassidesse A1, A2 ja B kuni F.

Tulekäitumise hindamiseks vaadatakse läbi järgmised kriteeriumid:

 • tuleohtlikkus
 • süttivus
 • kuumuse vabastamise kõrgus
 • leegi levik
 • suitsu tekkimine
 • põlevad tilgad

Seda Euroopa klasside rühmitust täiendavad kategooriad “mittesüttiv”, “leegikindel”, “tavaliselt tuleohtlik” ja “kergesti süttiv”.
Kasutades Hesse tooteid, mis on testitud erinevatel pindadel, on tagatud tulekindluseklass, mis vastab paljude riikide nõuetele üle kogu maailma.
Lisateavet testitud kombinatsioonide kohta loetletud toodetest leiate vastavas klassifitseerimisaruandes Hesse-Lignal veebisaidil www.hesse-lignal.de avalehe otsingusõna kaudu DIN EN 13501 // Product search.

Ehitise tulekindluse nõue Süttivusklassid vastavalt DIN EN 135011 Ehitusmaterjalide klassid DIN 4102 järgi
Mittesüttiv A1, A2 A1, A2
Leegikindel B, C B1
Tavaliselt süttiv D, E B2
Kergesti süttiv F B3

HYDRO lacquers

 • Hesse HYDRO PUR PRIMO HDE 5400x (läikeaste)
 • Hesse HYDRO Isolation primer HP 6645-9343
 • Hesse 2C HYDRO Pigment filler HDP 5640-9343
 • Hesse HYDRO PRO-COLOR HB 65285-(värvitoon)
 • Hesse HYDRO-PUR Color 54705 (värvitoon)

PUR lacquers

 • Hesse MEGA-PUR DE 56x (läikeaste)
 • Hesse PU Multicoat lacquer DE 4503x (läikeaste)
 • Hesse PU Isolation primer DP 491-9343
 • Hesse PU Isolation primer DP 4791-9343
 • Hesse FANTASTIC-FILL HDB DP 4755-9343
 • Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48885- (värvitoon)
 • Hesse PU Glass coating DB 42105- (värvitoon)

HYDRO­UV lacquer

 • Hesse HYDRO-UV Multicoat lacquer HUE 86052-0010

* Euroopa tulekaitsesüsteemide klassifikatsioonisüsteem võeti 2001. aastal vastu Euroopa Standardikomitees (CEN) EN 13501 seeriaga. See määrab kindlaks ühtsed üleeuroopalised tulekaitsenõuded, et võimaldada Euroopas ehitustoodete vabakaubandust.