UK aknaturust – Peter Rowlands

 

Peter Rowlands

UK AKNATURG


Tere, Peter, sa oled juba kaua töötanud VBH-s akende ja uste alal, kuidas sina näed muudatusi Inglismaa turul viimase 10-15 aasta jooksul?

Olen töötanud Ühendkuningriikide akna- ja uksesektoris juba aastast 1987. Oma hariduselt olen ma mehaanikainsener. Selle tööstusharuga liitusin, kui sain Suurbritannia suurimas tööstustehnikat tootvas firmas tööle tootmisjuhina. Hiljem töötasin samas firmas kaheksa aastat tegevjuhina. Seisin ka kolm aastat oma isikliku PVC- ja alumiiniumaknaid tootva firma eesotsas, kuid müüsin selle maha ja liitusin VBH Suurbritannia haruga, kus sain tegevdirektori ametikoha. See võimalus ja väljakutse oli liiga hea, et sellest loobuda.

Kõigi nende 30 tööstuses oldud aasta jooksul on toimunud tohutud muutused. 90-ndatel näiteks toimus UPVC akna- ja uksesüsteemide populaarsuse hüppeline kasv ning need on jäänudki meie eluasemeturul domineerima. Järgnevatel aastatel on firmade vahel toimunud hulgaliselt liitumisi, plastakende populaarsus on pisut langenud ning alumiiniumsüsteemid muutunud menukamaks. Puidu osa on püsinud suhteliselt väiksena, puitakendega varustavad Inglismaa turgu peamiselt Balti riigid ja Poola.

Millised on suurimad muutused ehitusturul ja kuidas on turgu mõjutanud Brexit?

Brexit oli Suurbritannia majandusele tõsiseks šokiks, aga esimese aasta jooksul oleme näinud majanduse ja ehitustööstuse stabiliseerumist.

Brexit pole andnud koheseid tagasilööke, mistõttu on Suurbritannia tööstus ja majandus jäänud valdavalt muutumatuks. Ometi on juba näha ka teatavat ebakindlust seoses pikaleveninud läbirääkimistega ja keeruka poliitilise olukorraga (hääletus oli teatavasti praktiliselt 50/50) ning see on muutnud ettevaatlikuks ka investorid, mistõttu on ehitustööd aeglustunud.

Suurbritannia turg oli möödunud aastatel kriisis, kuid eelmine aasta on olnud ehitusele hea, eriti Londonis. Viimane kord, kui ma sinna sattusin, paistis mulle hotelliaknast kätte 40 kraanat. Kuidas sa sellist olukorda selgitaksid?

London on kogu Suurbritannia põhiline finants- ja kaubanduskeskus ning baasiks rahvusvahelisele äritegevusele. Investorid kogu maailmast näevad, kui suuri kasumeid pakub siin kinnisvara ning päris tihti ongi uued arendused müüdud meretagustele investoritele.

See on olnud kaotusevaba äriplaan juba viimased kümme aastat ning niimoodi toitnud Londoni hetkearengut. Näeme selle tempo aeglustumist lähiaastatel ning pikemas perspektiivis on päris raske teha ennustusi enne, kui me mõistame paremini Brexiti läbirääkimiste tagajärgi.

Millised on trendid ehitusturul ja millisena sa näed tulevikku, sealhulgas ka akna- ja uksevaldkonnas?

Vastavalt viimastele ennustustele on ehitussektor lähiaastatel üldiselt kerges languses. Kõige rohkem kannatabki just akna- ja uksesektor, sest tarbija usaldus on madalseisus. Nii võime oodata languse jätkumist järgnevatel aastatel. Ometi on ka meie alal valdkondi, mis on kasvamas nagu näiteks alumiiniumist lükanduksed. Selleks, et olla edukas, tuleb tulevikus need nö kasvusektorid õigeaegselt üles leida.

Suurbritannia eelistab tugevalt PVC- ja alumiiniumaknaid. Kas ka siin on mingeid märgatavaid muutuseid?

Nagu ma juba varem mainisin, on Suurbritannia akna- ja uksetööstus valdavalt PVC-keskne – üle 70%. Siiski on eluasemeturul umbes 70% ustest valmistatud komposiitmaterjalidest ja UPVC lengidega, mis on disainitud traditsioonilistes inglise stiilides. Saledama profiiliga ja ajakohase värvivalikuga alumiiniumaknad naudivad tugevat kasvu.

Hetkel on alumiiniumakende jaoks popp värv hall! Näeme ka tugevat kasvu voldikuste komplektides ning UPVC lift and slide-süsteemides.

Puidu osa akna- ja ukseturul on umbes 5% kogu turu mahust.

Paljud Eesti ja Balti akna- ja uksetootjad müüvad oma toodangut ka Suurbritannias. Milliseid kommentaare või nippe sa neile jagaksid?

Selleks, et meie turul edukalt müüa, peab toodete turuletoomisel olema kiire ja hinnad peavad olema konkurentsivõimelised. Põhiliseks müügiargumendiks kvaliteetsete toodete müümisel peaks olema mingi eriomadus. Turu ülemises osas on alati võimalus teenida head kasumit, sest elanikkonna rikkam osa hinda ei vaata. Alles äsja väisasin ühte alumiiniumi- ja puidutootjat, et välja arendada eksklusiivset riistvara voldikuste tootmiseks. Hind pole probleem, edu aluseks on disain, stiil ja unikaalne toode!

Kas Suurbritannias on oodata mingeid muudatusi aknaid või uksi puudutavas seadlusandluses?

Alles hiljuti oli mitmeid muudatusi Suurbritannia turule mõeldud turvastandardites. Kahjuks pole see valdkond üldisemas plaanis eriti hästi seadusandlikult reguleeritud, kuid uutele hoonetele ja juurdeehitustele paigaldatavad aknad ja uksed peavad vastama Suurbritannia turvastandardile PAS 24. VBH Suurbritannia viib oma riistvaraga läbi laiaulatuslikke teste, et meie toodang vastaks esitatud standarditele. Pean ära märkima, et pärast Londonis sel aastal toimunud Greenfell Toweri katastroofi, vaadatakse üle kehtivad tuleohutusnormid, mis omakorda aeglustavad veelgi ehitustegevust Suurbritannias.

Ma tean, et VBH Suurbritannia loob iseseisvalt spetsiaalselt Suurbritannia turule mõeldud toodete portfooliot. Kuidas teie meeskonnal läheb, kas olete edukad?

Oleme siin Suurbritannias investeerinud oma disainerite ja inseneride meeskonda, et arendada välja meie oma spetsiifiline tooteportfell. Oleme seda teinud greenteQ kaubamärgi all ning tänaseks oleme välja töötanud 80 kuni 100 erinevat ja vägagi edukaks osutunud toodet. Suurbritanniale disainitud toortesari moodustab umbes 30% meie kogumüügist ning lähima 4 aasta jooksul püüame teha kõik, et viia see number 50%-ni.

Millised on VBH edu alused Suurbritannias?

Ütleksin, et üheks meie edu kriitiliseks osaks on väga suur kiirus. Suudame kauba kätte toimetada juba järgmiseks päevaks üle kogu Suurbritannia. Loomulikult on meil ka väga õiged tooted konkurentsivõimeliste hindadega. Loomulikult pakuvad teised kõrgelthinnatud tootjad meile kohapeal tugevat konkurentsi, kuid me tunneme uhkust oma teistest laiema tootevaliku ning kõige sõbralikuma müügimeeskonna üle. Pakume oma klientidele põhjalikku tehnilist tuge ning oleme alati valmist uuteks ja põnevateks projektideks. Meil on 60-liikmeline tiim koosneb väga noortest ja minu näol ka väga vanadest ning see segu meie vanustest ja oskustest inspireerib kõiki, kes meiega koostööd teevad!