Tapio Juujärvi Scancerco’st võtab kriisi rahulikult

Seekordses persooniloos uurime, kuidas läheb praegusel keerulisel ajal meie põhjanaabritel ning oma tegemisi olid lahkelt nõus jagama Scancerco OY vedajad Arja ja Tapio Juujärvi

Tere, Tapio Juujärvi! Kuidas on läinud Soome ehitusturul selle keerulisel COVID 2020. aastal?
Alustatud uued ehitusprojektid on plaanipäraselt edenenud, kuid alustamata projektid on lükatud tulevikku. Uute ehituslubade taotlusi on tavapärasest vähem. Koroona põhjustatud rahalise ebakindluse tõttu on järgmise aasta väljakutse uute idufirmade juurutamine. Samas on vanade ehitiste renoveerimismahu kasv mõnevõrra kompenseerinud uue ehitusmahu langust sel aastal. 80% Scancerco toodetest Soomes läheb ukse- ja aknatööstuse renoveerimisturule. Kevadel seiskus peaaegu kõik mitmeks kuuks kahel põhjusel. Kõigepealt lükati elamuühistute üldkoosolekud 2–4 kuud edasi, mistõttu ei saanud koroona leviku kartuses kokkulepitud akende paigaldamist läbi viia. Õnneks kõik sujus suvel. Kevadest alates on ehituspoodides müük kaugtöö ja reisipiirangute soovituste tõttu märkimisväärselt suurenenud ning säästetud puhkuseraha on kasutatud oma kodu renoveerimiseks ja kaunistamiseks. Scancercos olid kõige kehvemad müügikuud aprill ja mai, kui müük langes 20-25%. Hilissuvel ja sügisel on olukord peaaegu taastunud.

Kuidas te SCANCERCO-s pandeemia vastu läksite? Mida oli tarvis täiesti uut moodi teha?
Oleme püüdnud olukorda rahulikult võtta ja vältida kiirustavaid otsuseid. Kuna umbes pooled meie tooted on pärit Hiina tootjatelt, kogesime juba veebruaris esimeste seas pandeemia tagajärgi tootmise ja tarnete osas. Harjunud pikkade tarneaegadega (3-6 kuud) ja ladustamisstatistika haldamisega suutsime oma kliente toodete piisavuse ja saadavusega kursis hoida. Iganädalaselt andsime klientidele jooksvat infot tarnete olukorrast ja paanikat ei tekkinud. Meie kontoris on igaühel omaette tuba, nii saime vastavalt COVID juhistele töökohtadel töötamist jätkata üsna tavapärasel viisil. Pandeemia perioodil kogesime, kui oluline on töise info süsteemne talletamine ja ühine ligipääsetavus, et oleks võimalik kiiresti puuduvat töökaaslast asendada.

Kuidas kliendid reageerisid?
Muretsemist oli ikka rohkem, just alguses. Aknatootjad sõltuvad ju otseselt materjalide sujuvast tarnest, aga just meie iganädalased teavitused rahustasid kliente, paljudega olime ka tihedamas dialoogis kui varasemalt.

Kuidas toimus teil igapäevane müügitöö ja mida kliendid sellest täna arvavad? Kas kliendikülastused on lubatud nagu varasemalt?
Kliendikülastused siiski toimuvad, aga nii mõnedki tootmisettevõtted on külastused keelanud ja palju on kehtestatud piiranguid, mis on täiesti arusaadav. Soomes tegi ca kolmandik inimestest kaugtööd.
Omandasime uue tööriista – TEAMS videokonverentsi, mida tänaseks eelistab juba päris suur hulk meie kliente. Muidugi on see meile paras väljakutse, kui on vaja näiteks TEAMS vahendusel tutvustada uue toote kasutamist või monteerimist – meil kõigil on siin veel palju õppida ja harjuda.

Usud, et müügitöö ja tarnekett pöörab end tagasi vanasse aega, kui COVID õnnestub seljatada? Näiteks, kui toimiv vaktsiin tuleb ja võidab.
Mina ei usu, et vana juurde pöördutakse tagasi. Muutunud olukord on sundinud meid mõttemaailma muutma ja töötamisviise reformima, kohanema kiiresti muutuvate olukordadega. Näiteks oleme videokoosolekutes tegelenud kogu CRM-süsteemi hankeprotsessiga, mille suutsime läbida mõningatel juhtudel vajalike kokkulepete saavutamisel poole lühema ajaga, kui oleks tavapäraselt kulunud näost-näkku kohtumistel. TEAMS on ka suurepärane vahend oma traditsioonilise tootepresentatsiooni tutvustamiseks ja illustreerimiseks. Loomulikult, kui see kõik on eelnevalt hoolsalt ette valmistatud ja läbi mängitud.

Aga nüüd, palun, räägime ka, mis tegelikult paljuski SCANCERCO edu taga – inimesed ju!
Jah, väga suures osas on selleks Juujärvide perekond, jah, just perekond, sest ka kõik meie kolm last on vahetevahel, eriti suviti, firmas kaasa löönud. Poisid laos, tütar Jessi kontoris, kliendihalduri kohustusi täites.

Ja mida teie lapsed täna teevad?
Suvine töö laos on andnud tõuke laste edasisele õppele. Poiste õpingud on viinud tehniliste erialadeni, robootika ja infomudeliteni (BIM). Tütre tee on viinud ta Šotimaale rahvusvahelisse ärijuhtimis- ja turundusõppesse, kuid unistustes on tal ka arhitekti amet. Loovus ja kirg käsitsi asjade tegemisel on tõenäoliselt vanematelt juba rinnapiimaga päritud.

Too mõni hea näide, kus Soome toimis eriti hästi, millest Eestil oleks hea õppida?
Soome rakendas rea ettevõtlustoetusi, mis on mõeldud ka näiteks tootearenduste toetamiseks. Näiteks Business Finland toetust sai kasutada nii alltöövõtu hankimiseks kui ka teatud määral omaenda tootearendusega tegelevate töötajate palgatoetuseks. Kriisperioodil oli sellest väga oluline abi.