Muutused pakuvad võimalusi

Indrek Sauga
Indrek Sauga
Indrek Sauga

Aasta hakkab läbi saama ja jällegi on aeg teha kokkuvõtteid, tänada ja mõelda, kuidas järgmisel aastal edasi liikuda. Kõigepealt suur aitäh klientidele, et olete olnud meiega sellel aastal! Tänu tarnijatele, et olete meid usaldanud oma tooteid müüma. Suur kummardus koostööpartneritele, et olete aidanud tarneahelale püstitatud nõudmised täita ja loomulikult kõigile mu kolleegidele ennastsalgava töö eest sel keerulisel 2020. aastal!

2020. aasta on olnud eriline, aga hetkel tundub, et sellest erilisusest võib saada uus reaalsus. Kas see tegelikult ka nii on, eks me seda varsti näe. Küll on aga juba täna selge, et mitmed muutused on pöördumatud…
Selle aasta eripäraks on olnud isoleeritus või filtreeritus, mis on sellistele sotsiaalsetele olenditele nagu inimene, vägagi raskelt talutavad. Kevadise isolatsiooni järel, suve alguses, oli vabanemine eriliselt magus ja inimesed kohtusid veelgi suurema innuga, kasutati igat võimalust käia külas nii tööalaselt kui ka eraviisiliselt. Kahju, et see sai peamiselt toimuda ainult Eesti pinnal. Täna, nende ridade kirjutamise ajal, ei ole ma kindel, kas ja kui kaua see võimalus meil veel püsib. Üks on selge, et firma jõulupeod ja ka sõprade poolt korraldatavad ühised peod on täna ära jäetud ja sellest on tuline kahju. Peod on ju alati olnud üheks võimaluseks sotsialiseeruda ning tööväliselt aega veeta.
Eelmise aasta viimases lehes (leht nr. 21) ennustasin, et 2020. aasta tuleb veelgi suuremate väljakutsetega, aga siis ei osanud ma tõesti arvata, et lisaks meie enda suurele arendustegevusele lisandub jokkerina elu segama ka Covid-19. Aga nagu öeldakse, igas halvas on alati ka midagi head, ja tuleb otsida võimalusi, kuidas need enda jaoks positiivseks pöörata.
Sellel aastal oleme VBH-s tõsiselt tööd teinud oma tarneahelaga, et muuta seda efektiivsemaks, leida võimalusi kasvuks ja edasiseks arenguks. Aitäh, VBH inimesed, kes on selles protsessis osalenud ja sellesse panustanud, tegutseme ideaali leidmiseks edasi!
Muutused on olnud selle aasta üheks läbivaks mõtteks. Muutused – need, mis meile eriti ei meeldi, kuid mis on vajalikud või paratamatud, et edasi liikuda ja areneda. Täna hommikul jäin mõtisklema ühel vanal teemal: „Töö kui õigus ja kohustus või töö kui privileeg!” Kuidas töö tegemine on muutunud kohati privileegiks valdkondades, mis on saanud kõige kõvemini pihta sellelt neetud viiruselt nagu lennundus, turism…
Töökohtade valikukriteeriumid on olnud erinevatel aegadel muutumises. Täna näen tõusmas trendi, kus üha rohkem inimesi hindab kõrgemalt kindlustunnet, usaldust, võimalust kaasa rääkida edasistes arengutes. Üha rohkem saab selgeks, et firmad on seda tugevamad ja väärtuslikumad, mida tugevam on nende firmakultuur.
Täna on palju küsimusi, kuidas tulla toime uue tegelikkusega? Küsimused on olnud tegelikult samad, kuid nüüd on rohkem võimalusi, tuleb vaid ära tunda ja ühiselt tegutseda, katsetada. Tuleb meeles pidada Toomas Hendrik Ilvese tsitaati: „See, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi!“.
Üks on selge, ettevõttele toovad väärtust professionaalsete oskustega, uuendusmeelsed, õppimisele avatud inimesed. Tahan järgmisel aastal kindlasti suurendada võimalust, et meie inimesed saaksid osaleda koolitustel oma professionaalsuse tõstmisel. Selleks on juba täna erakordselt head võimalused nii tasuliste kui ka tasuta webinaride näol.
Arvatavasti ei ole ka järgmise aasta esimesel poolel veel võimalik kuhugi reisida. Seetõttu on mõistlik investeerida reisimisele planeeritud raha nii firma kui ka töötaja enda poolt professionaalsuse tõstmiseks läbi koolituste, et ka tulevikus oleks töö kui privileeg, aga et säiliks ka töö tegemise õigus.
Kirjutan seda eessõna Black Friday eelõhtul ja mõtlen, kuidas sellel aastal jälle e-kaubanduse rekordid purunevad. Viimaste uuringute järgi on selgunud kaks huvitavat tulemust, mida tahan teiega jagada:
1. B2B äris on 70% tõusnud self–service kasutus ehk teisisõnu teevad ostjad oluliselt rohkem ostuotsuseid enne müüjatega kontakti otsimist või teevad seda e- müügiplatvormide kaudu.
2. 67% firmadest on suurendanud oma panust ja investeeringuid e-kaubandusse.

Mul on hea meel jagada teile uudiseid meie e-tellimuse valdkonnast ja EDI võimalustest, mida juba praegu on kasutama asunud Tammer, Standard, Viljandi Aken ja Uks. Lisaks sellele VBH mobiili-rakendus, mis on mugav ja lihtne tellimisskänner teie mobiiltelefonis. Vägev tulemus ja aitäh VBH töötajad, kes kõik nende uuenduste taga on!

Palju on muutuses, aga meil on ka traditsioonid, mis ei muutu – me jätkuvalt ja meelekindlalt toetame meist nõrgemaid – Peeteli kogudust, kus töötavad eriliselt suure empaatiavõimega inimesed, kasvatades lapsi, et nad saaksid õiguse täisväärtuslikule elule. Aitäh teile, Peeteli Koguduse inimesed!

Selle lehe seest leiate, kallid kliendid, koostööpartnerid, tarnijad ja konkurendid, ka meie jõulukaardi Teile.
Ilusaid jõule, head vana aasta lõppu ja rohkelt uut jõudu uuel aastal! Püsige terved!


Teie teenistuses kogu VBH Estonia töötajate nimel

Indrek Sauga